Lại Nhớ Người Yêu , Ca sĩ phòng trà , Hùng Trọc ft Phương Dung